Lista prelegentów, którzy zaszczycą nas swoją obecnością, stale rośnie.
Już dziś swoją obecność potwierdzili:

Profesor nadzwyczajny biochemii i biologii molekularnej na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Karierę naukową rozpoczęła w 1995, gdy dołączyła do grupy dr. Manuela Guzmána. Tam opisała przeciwnowotworowe właściwości kannabinoidów i mechanizm ich działania. W 2003, po 3-letnim pobycie na stażu podoktoranckim w laboratorium dr. Daniele Piomelli´ego (Uniwersytet Kalifornii w Irvine), wróciła do Hiszpanii i rozpoczęła koordynację nowych kierunków badań w grupie dr. Guzmána. Koncentrują się one na raku piersi oraz na hipotetycznych receptorach kannabinoidowych innych niż CB1 i CB2. Była sekretarzem Hiszpańskiego Towarzystwa Badań nad Kannabinoidami, a obecnie jest członkiem jego Rady Dyrektorów. Jest też jednym z założycieli i aktualnym sekretarzem utworzonego niedawno Hiszpańskiego Obserwatorium Medycznej Marihuany.
Doktor nauk medycznych, profesor neurologii i dyrektor Centrum Padaczki Uniwersytetu Alabamy. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz w Niemczech (Universität des Saarlandes, Medizinisches Facultät in Homburg) podjął pracę w laboratorium na Uniwersytecie Michigan, gdzie badał odpowiedź molekularną na uszkodzenia mózgu spowodowane przez niedokrwienie i kwas NMDA. W 1997 w swojej polskiej Alma Mater uzyskał tytuł doktora w dziedzinie neuroembriologii. Odbył kursy z zakresu neurologii i padaczki na Uniwersytecie Cincinnati, uczył się funkcjonalnego MRI w Medical College w Wisconsin oraz technik EEG/fMRI w laboratorium w Montrealskim Instytucie Neurologicznym. Od ponad 20 lat używając MRI, fMRI, DTI i EEG/fMRI bada wpływ ostrych, podostrych i chronicznych uszkodzeń mózgu (np. w po udarze i w padaczce) na neuroplastyczność. Jednym z jego długofalowych celów jest stworzenie metody użycia fMRI jako narzędzia diagnostycznego w różnych chorobach neurologicznych (w tym w padaczce). Ostatnio używa metod klinicznych i neuroobrazowych dla badania wpływu kannabidiolu na napady padaczkowe. Wspólnie z dr. Orrinem Devinskym był redaktorem niedawno opublikowanego specjalnego wydania magazynu Epilepsy & Behavior zatytułowanego “Cannabinoids and Epilepsy” ("Kannabinoidy i padaczka"). Jest autorem lub współautorem prawie 200 artykułów naukowych i ponad 300 prezentacji na konferencjach naukowych.
Ukończył studia prawnicze i socjologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierownik Katedry Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendysta University of Connecticut, oraz Cambridge Colleges Hospitality Scheme for Central and Eastern European Scholars, a także Fundacji im. Aleksandra von Humboldta, oraz Towarzystwa im. Maxa Plancka. W latach 2002 – 2008 prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. W latach 2006 – 2009 Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego. Od roku 2008 członek Komitetu Naukowego przy Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Lizbonie. Współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Autor licznych prac naukowych poświęconych kryminologicznej i prawnej problematyce narkomanii oraz polityce narkotykowej, w tym monografii Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2002.
Specjalizuje się w opracowywaniu protokołów leczenia konopiami indyjskimi ciężko chorych pacjentów w Kalifornii. Jest współzałożycielką Aunt Zelda’s, Calla Spring Wellness i Zelda Therapeutics. Wystąpiła na licznych konferencjach medycznych na całym świecie.

Aunt Zelda’s jest pionierskim twórcą roślinnych leków na bazie konopi, opierającym się na danych naukowych. Produkty firmy są wynikiem wieloletnich badań i prac rozwojowych prowadzonych w porozumieniu z doświadczonymi lekarzami i uznanymi w świecie badaczami. Wykorzystując sprawdzony proces ekstrakcji udoskonalony dzięki nowoczesnej technologii, Aunt Zelda’s oferuje organiczne leki o precyzyjnie mierzonej mocy i czystości, które umożliwiają pacjentom ustalenie dawki co do miligrama i otwierają im terapeutyczny potencjał marihuany.

Calla Spring Wellness to telemedyczna platforma dla znających się na układzie endokannabinoidowym lekarzy i pielęgniarek, służąca do pokierowania pacjentami dla jak najlepszego wykorzystania leków zawierających kannabinoidy oraz ich integracji ze standardowymi terapiami.

Zelda Therapeutics skupia najlepszych na świecie naukowców i klinicystów zajmujących się badaniem i stosowaniem medycznej marihuany w leczeniu różnych dolegliwości. Obecnie Zelda uczestniczy w badaniach przedklinicznych wielu rodzajów raka oraz w badaniach klinicznych dotyczących bezsenności, egzemy, padaczki i innych.

Przed powstaniem Aunt Zelda’s Mara pracowała jako inżynier procesów, pomagając firmom z listy Fortune 500 tworzyć inteligentne oprogramowanie wykorzystujące Rational Unified Process. Zdobyte wtedy doświadczenie daje jej szczegółowe i naukowe podejście do marihuany. Jej wiedza jest obecnie wykorzystywana na stanowiskach zarządczych w CannPal, Fundacion Daya, Krajowym Stowarzyszeniu Przedsiębiorstw Konopnych (National Association of Cannabis Businesses – NACB), Patients Out of Time i Gabriella's Kitchen.
Lekarz medycyny, chirurg klatki piersiowej z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, chirurg ogólny I stopnia. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie kliniczne w leczeniu nowotworów płuc. Od blisko dwóch lat związany z medycznym zastosowaniem konopi w chorobach nowotworowych. Na codzień prowadzi głównie pacjentów onkologicznych zmagających się z nowotworami płuc, ale każdy pacjent onkologiczny znajduje u niego wsparcie.
Specjalista neurolog dziecięcy, od ponad 20 lat pracuje z dziećmi z diagnozą padaczki opornej na leki. W swojej pracy zawodowej stosuje innowacyjne metody diagnostyczne i lecznicze.
W roku 2000 wspólnie z radiologiem dr. Andrzejem Piotrowskim opisał pierwsze w Polsce zastosowanie badania tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) w czasie napadu padaczkowego. To badanie wciąż ma znaczenie w diagnostyce trudnych przypadków padaczki.
Od roku 2002 rozwija wysokospecjalistyczną terapię dietą ketogenną. Pod jego opieką znajduje się największa w Polsce grupa dzieci leczonych w ten sposób.
W roku 2014 u dzieci z oporną postacią padaczki wprowadza oficjalnie leczenie kannabinoidami.
Urodził się w Zabrzu, jego rodzina wyemigrowała do Izraela, gdy miał 10 lat. Mówi po polsku i wciąż interesuje się losami Górnika Zabrze. Jego ojciec, podobnie jak dziadkowie, był lekarzem w Katowicach. Wierny rodzinnej tradycji studiował medycynę na Uniwersytecie w Tel Awiwie (specjalizuje się w medycynie rodzinnej). Jest także absolwentem Kennedy School of Government przy Uniwersytecie Harvarda – posiada tytuł magistra administracji publicznej.

Przez wiele lat związany z izraelskim Ministerstwem Zdrowia, między innymi jako szef Działu Medycyny Środowiskowej oraz zastępca dyrektora Służby Zarządzania Zdrowiem.

W 2014 otrzymał Nagrodę Prezydenta Izraela za swą pracę wolontariacką przy tworzeniu i prowadzeniu kliniki dla nieubezpieczonych nielegalnych imigrantów, uciekinierów i ofiar handlu ludźmi. Był osobistym lekarzem dwóch papieży w trakcie ich wizyt w Izraelu.

Obecnie jest głównym doradcą medycznym działającej w ramach Ministerstwa Zdrowia Jednostki Medycznej Marihuany. Wygłasza wykłady o medycznych zastosowaniach marihuany w Izraelu i poza jego granicami. Na Uniwersytecie Ariel (gdzie na Wydziale Nauk o Zdrowiu wykłada zarządzanie zdrowiem) stworzył kurs akademicki poświęcony marihuanie – pierwszy taki kurs uznawany przez izraelską Radę Szkolnictwa Wyższego.

Jest aktywnym lekarzem rodzinnym w Jerozolimie.
Magister farmacji, czynna zawodowo – pracuje w aptece w Koninie. Współzałożycielka Punktu Leczenia Medyczną Marihuaną w Koninie – pierwszego w Polsce punktu informacyjnego dla pacjentów zainteresowanych medyczną marihuaną, finansowanego z budżetu miasta.
Autor książek "Marihuana leczy" i "Odkłamywanie marihuany". Propagator wiedzy o leczniczych właściwościach marihuany. Zwolennik tezy, że w marihuanie najbardziej szkodliwa jest prohibicja. Swoje przekonania opiera na wynikach badań naukowych. Wierzy, że racjonalne podejście do marihuany jest możliwe również w Polsce.
Ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach. Jej praca magisterska dotyczyła uprawy i stosowania konopi w Czechach.

Od 2000 roku jest członkiem czeskiej organizacji pozarządowej Konopa, której celem jest edukacja w kwestiach korzyści płynących z konopi.

Jest założycielką (2010) i dyrektorem generalnym Hempoint Ltd., firmy zajmującej się uprawą ekologicznych konopi i produkcją wielu różnorodnych produktów spożywczych z konopi, w tym oleju, gotowych do spożycia prażonych nasion, ciastek, herbaty, czekolady z kwiatami konopi czy masła z konopnych nasion. Hempoint doradza czeskim rolnikom w sprawie uprawy konopi i dostarcza im certyfikowane nasiona. Firma działa również w sferze badań dotyczących przetwórstwa konopi i na polu międzynarodowej polityki antynarkotykowej.

W 2010 Hana została członkiem Komisji Petycji ds. medycznego użytku marihuany w Czechach. W 2013 była jednym z założycieli KOPAC – stowarzyszenia czeskich pacjentów używających medycznej marihuany. Od 2014 w ramach Międzynarodowego Instytutu Konopi i Kannabinoidów (ICCI, z siedzibą w Pradze) pracuje nad projektem Patient Focused Certification (Certyfikacja Skoncentrowana na Pacjentach), który dostarcza standardów i wytycznych dotyczących bezpiecznej produkcji wyrobów z konopi.
Prof. Aharon (Ari) Eyal jest emerytowanym profesorem chemii stosowanej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie; autor 80 recenzowanych artykułów i rozdziałów w książkach; był zaangażowany w ponad 300 projektów przemysłowych w około 70 firmach na całym świecie, w tym w wielonarodowe firmy o wielomiliardowych dolarach (20 lat z agrofagiem Cargill,> 100 miliardów dolarów); wynalazca ponad 200 rodzin patentowych i zgłoszeń patentowych; założył kilka startupów.
Chemik, założyciel polskiego laboratorium specjalizującego się w analizie składu wyrobów konopnych.

Mama Maxa, pierwszego w Polsce pacjenta leczonego legalnie preparatami na bazie konopi. Przy okazji walki o możliwość leczenia własnego syna, stała się aktywistką i twarzą walki o legalizację konopi do celów medycznych. Jest praktykiem w zakresie medycznego zastosowania kannabinoidów, a także inicjatorką i organizatorką licznych działań zmierzającyc do uregulowania statusu konopi w Polsce.
Reprezentuje Koalicję Medycznej Marihuany, która - rękami posła Kukiz’15, Piotra Liroya Marca - złożyła w Sejmie projekt zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Od 2011r. prowadzi fundację „Krok Po Kroku” w Oławie, która zajmuje się terapią i wsparciem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
Doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Główny konsultant Koalicji Medycznej Marihuany w dziedzinie nauk prawnych i legislacji.
Zainteresowania naukowe: Teoria prawa dowodowego, prawo medyczne i regulacja rynku farmaceutycznego, postępowanie administracyjne.
Zawodowo związany z poznańskim Instytutem Bioinfobank. Od 2012 r. zarządza projektami badawczymi w dziedzinie zdrowia publicznego i regulacji badań naukowych.
Od 2010 r. aktywny uczestnik prac legislacyjnych, konsultacji społecznych oraz postępowań sądowych dotyczących marihuany w Polsce.
Dorota Schewe (padaczka lekooporna)
Paulina Janowicz (padaczka lekooporna)
Hubert Bartol (guz mózgu)
Anna Kalita (guz mózgu)
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję